================================================== -->

วิเคราะห์บอลราคาสูงต่ําเงินฟรี

ศาลปกครองสูงสุดยกฟ้องคดี ทักษิณ ฟ้องอธิบดีกงสุลยกเลิกหนังสือเดินทาง ชี้คำสั่งชอบด้วยกฎหมาย พร้อมยันถ้อยคำสัมภาษณ์ของอดีตนายกฯ ผู้นี้กระทบต่อความมั่นคงของชาติ ขณะที่ จาตุรนต์ เฮลั่น ศาลสั่งเพิกถอนคำสั่งยกเลิกพาสปอร์ต เจ้าตัวขอเวลาตัดสินใจจะฟ้องกลับหรือไม่ เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขดำที่ 2115/2558 คดีหมายเลขแดงที่ 1930/2559 ที่นายทักษิณ ชินวัตร ฟ้องอธิบดีกรมการกงสุล และพวกรวม 2 คน กรณีกรมการกงสุลยกเลิกหนังสือเดินทางของนายทักษิณ 2 ฉบับ โดยก่อนหน้านี้ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษายกฟ้องในคดีดังกล่าวแล้ว แต่นายทักษิณได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ว่าระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พศ2548 ไม่ใช่กฎหมายเฉพาะให้อำนาจรัฐจำกัดสิทธิเสรีภาพได้ การที่ระเบียบดังกล่าวให้อำนาจอธิบดีกรมการกงสุลไม่ออกหรือยกเลิกหนังสือเดินทางของบุคคลสัญชาติไทย จึงขัดต่อรัฐธรรมนูญ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและกติการะหว่างประเทศ และการยกเลิกหนังสือเดินทางโดยอาศัยข้อเท็จจริงจากความเห็นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช) ทั้งที่ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาและออกหมายจับ จึงถือว่าเกินกว่ากรณีแห่งความจำเป็น คำร้องของนายทักษิณอ้างว่า การที่ สตชกล่าวหาว่าตนกระทำผิดกฎหมาย ทั้งที่ยังไม่มีการสอบสวนหรือแจ้งข้อกล่าวหา เป็นการกระทำที่รวบรัดขั้นตอนทางกฎหมาย นอกจากนั้นยังเห็นว่าการที่ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาที่เป็นการวินิจฉัยว่ากระทำผิดกฎหมายอาญานั้น เห็นว่าศาลปกครองไม่มีอำนาจวินิจฉัยดังกล่าว ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าคำสั่งยกเลิกหนังสือเดินทางของกรมการกงสุลชอบด้วยกฎหมาย เพราะการให้สัมภาษณ์ของนายทักษิณกับสื่อมวลชนของประเทศเกาหลี ซึ่งมีเนื้อหาพาดพิงองคมนตรี ถ้อยคำดังกล่าวจึงเป็นปรปักษ์กับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นการกระทบต่อชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง ส่วนกรณีที่นายทักษิณอุทธรณ์ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติและไม่เป็นธรรมนั้น ศาลเห็นว่าการที่จะอ้างว่าเป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่เป็นธรรมนั้น หากนายทักษิณเป็นผู้กระทำความผิดเอง ก็ไม่สามารถอ้างว่าหน่วยงานผู้ใช้อำนาจเลือกปฏิบัติได้ ดังนั้นจึงถือว่าคำสั่งยกเลิกหนังสือเดินทางนั้นชอบด้วยกฎหมาย ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษายืนตามศาลปกครองกลางที่มีคำพิพากษายกฟ้อง นายวัฒนา เตียงกูล ทนายความผู้รับมอบอำนาจจากนายทักษิณ กล่าวภายหลังการอ่านคำพิพากษาว่า วันนี้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายกฟ้องในคดีดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่าข้ออุทธรณ์ในคดีรับฟังไม่ขึ้น ดังนั้นเรื่องนี้คงต้องยุติ ทำอะไรไม่ได้ เพราะคดีถึงที่สุดแล้ว หลังจากนี้จะประสานไปยังนายทักษิณเพื่อแจ้งคำพิพากษาของศาลให้รับทราบต่อไป ด้านนายทักษิณ ได้ทวีตข้อความว่า วันนี้ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษายกฟ้อง คดีที่ผมฟ้องกระทรวงต่างประเทศที่ยกเลิกหนังสือเดินทางผมโดยมิชอบ ซึ่งก็ไม่ได้เกินความคาดหมาย การที่ผมฟ้องไม่ใช่เพราะผมเดือดร้อนอะไร ที่ไม่ได้ใช้หนังสือเดินทางของไทย แต่ผมเพียงต้องการอยากเห็นกระบวนการยุติธรรมของไทยได้มีโอกาสปรับตัวจากการถูกปรามาสว่าถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองจนไม่เป็นที่พึ่งของสังคม เพราะได้ดำเนินการไปโดยขัดหลักนิติธรรมสากล และเลือกปฏิบัติต่อคนเฉพาะกลุ่มเฉพาะฝ่ายมาโดยตลอด วันเดียวกัน ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขดำที่ 57/2559 คดีหมายเลขแดงที่ 591/2560 ที่นายจาตุรนต์ ฉายแสง ฟ้องกระทรวงการต่างประเทศ, กรมการกงสุล, รมวต่างประเทศ, ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ, อธิบดีกรมการกงสุล, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช) และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบตร) รวม 7 ราย กรณีกรมการกงสุลมีคำสั่งยกเลิกหนังสือเดินทางทั้ง 3 ฉบับของนายจาตุรนต์นั้น โดยก่อนหน้านี้ ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวของกรมการกงสุล เนื่องจากเห็นว่านายจาตุรนต์เคยได้รับอนุญาตจากหัวหน้า คสช และศาลทหารกรุงเทพ ให้เดินทางออกนอกประเทศหลายครั้ง จึงไม่ใช่ผู้ที่ศาลหรือพนักงานฝ่ายปกครองเห็นว่าไม่ควรออกหนังสือเดินทางให้ นายจาตุรนต์กล่าวภายหลังการอ่านคำพิพากษาว่า การพิจารณาคดีครั้งนี้น่าจะเป็นผลทำให้หน่วยงานของรัฐและฝ่ายรัฐบาล จะต้องให้ความสนใจกับการที่จะต้องไม่ใช้อำนาจโดยไม่ชอบ เพื่อประโยชน์ในทางที่จะปิดกั้นสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นที่เห็นว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อรัฐบาล เรื่องนี้ต้นเหตุสำคัญที่นำมายกเลิกหนังสือเดินทางจริงๆ ไม่ใช่เรื่องที่กลัวว่าตนจะหลบหนีไปต่างประเทศ แต่เท่าที่ดูถึงเอกสารที่ตนได้รับในช่วงที่มีการไต่สวนและชี้แจงกันไปมานั้น ทำให้เห็นว่าต้นเหตุคือ รัฐบาลไม่พอใจที่ตนวิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญ จึงได้มีการนำไปสู่การดำเนินการต่างๆ ซึ่งไม่ได้มีข้อเท็จจริงรองรับ เป็นการดำเนินการทุกอย่างจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่วนการอ้างถึงสถานการณ์พิเศษมันไม่ได้อยู่ในสารบบของกฎหมายว่าด้วยการออกหนังสือเดินทางและยกเลิกหนังสือเดินทาง การอ้างลักษณะนี้ ที่ผ่านมาก็เป็นการอ้างโดย คสช ซึ่งก็ไม่มีความชอบธรรม อย่างไรก็ตาม ตนดีใจที่จะได้หนังสือเดินทางคืน และจะได้ใช้หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุการใช้งานอยู่ในการเดินทางต่อไปได้ แต่อดที่จะรู้สึกขมขื่นใจไม่ได้ที่ต้องไม่มีหนังสือเดินทางมานานเกือบ 3 ปี ที่ไม่มีเหตุผลใดๆ เลย เป็นการถูกกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นธรรม ส่วนจะฟ้องกลับผู้ที่ยกเลิกหนังสือเดินทางหรือไม่นั้น ตนขอเวลาในการที่จะไปพิจารณาก่อน คาดว่าจะพิจารณาอีกครั้งหลังพ้นการเลือกตั้งไปแล้ว นายจาตุรนต์โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กด้วยว่า ผมรู้สึกดีใจที่ได้หนังสือเดินทางกลับคืนมา แต่ยิ่งกว่านั้น คือการได้สิทธิของความเป็นพลเมืองไทยและสิทธิแห่งความเป็นมนุษย์ที่ไม่ควรต้องสูญเสียไป แม้แต่วินาทีเดียวกลับคืนมา การยกเลิกหนังสือเดินทางของผม มีต้นเหตุมาจากการที่ผมวิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญ ส่วนข้ออ้างที่ใช้ในการยกเลิกนั้น ไม่เป็นความจริง และไม่มีความจำเป็นตามที่อ้าง คำสั่งยกเลิกหนังสือเดินทางของผมจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย คำพิพากษาครั้งนี้ ได้ยืนยันว่าประชาชนไทยพึงได้รับการคุ้มครองโดยรัฐธรรมนูญ กฎหมายระหว่างประเทศที่ไทยให้การรับรองและกฎหมายของประเทศไทยเอง การที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และจะอ้างสถานการณ์พิเศษหรือเหตุผลื่นใดที่อยู่นอกเหนือกฎหมายไม่ได้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้ยกเลิกคำสั่งเพิกถอนหนังสือเดินทางของนายจาตุรนต์ว่า คำพิพากษาของศาลปกครองนั้นจะบอกเพียงว่าการออกคำสั่งนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ถ้าไม่ชอบด้วยกฎหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวตามคำพิพากษาของศาล ส่วนผู้เสียหายจะนำคำพิพากษาไปฟ้องเอาผิดผู้ออกคำสั่งได้หรือไม่นั้น ต้องดูว่าการออกคำสั่งกระทำโดยทุจริตหรือไม่ เพราะหากจะเอาผิดทางอาญาต้องมีเจตนาทุจริตมุ่งให้เกิดความเสียหายหรือกลั่นแกล้ง ถ้าพิสูจน์ไม่ได้ว่ากลั่นแกล้งหรือทุจริต ก็ไม่สามารถฟ้องร้องเอาผิดภายหลังได้ หรือถ้าออกคำสั่งโดยสุจริตก็ไม่สามารถเอาผิดทางอาญาได้ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม) ถึงกรณีศาลปกครองมีคำสั่งให้คืนหนังสือเดินทาง 3 ฉบับของนายจาตุรนต์ว่า ไม่มีปัญหาอะไร เมื่อศาลมีคำสั่งให้คืนก็ต้องคืน และเดิมกระทรวงการต่างประเทศเคยพิจารณาว่าจะคืนหนังสือเดินทางให้นายจาตุรนต์อยู่แล้ว ก่อนที่ศาลจะมีคำสั่งออกมา เพราะนายจาตุรนต์เคยเดินทางออกนอกประเทศมาแล้ว โดยช่องทางการขออนุญาตจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) ดังนั้นเมื่อศาลมีคำสั่งให้คืน จึงไม่มีปัญหาอะไร กระทรวงการต่างประเทศจะเดินไปตามกระบวนการของศาล และน้อมรับในคำตัดสินของศาลครั้งนี้ ส่วนการเพิกถอนหนังสือเดินทางของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เมื่อศาลปกครองตัดสินออกมาว่าเป็นการดำเนินการที่ชอบด้วยกฎหมาย ถือว่ากระบวนการจบแล้ว ผู้สื่อข่าวถามว่า นายจาตุรนต์สามารถดำเนินการฟ้องกลับกระทรวงการต่างประเทศในเรื่องดังกล่าวได้หรือไม่ นายดอนกล่าวว่า เรื่องจบแล้วก็จบกัน ขึ้นอยู่กับนายจาตุรนต์จะมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่

  • เยี่ยมชมบล็อก:733760
  • จำนวนบล็อกโพสต์: 243
  • กลุ่มผู้ใช้: ผู้ใช้ทั่วไป
  • เวลาลงทะเบียน:2021-08-01 00:13:33
  • ตรารับรอง:
รายละเอียดส่วนบุคคล

ขณะเดียวกัน ที่ศาลปกครองกลาง ถแจ้งวัฒนะ นางนิตยยุกต์ ชมชื่นจิตร์ มารดา นสจันทร์จิรา ชมชื่นจิตร์ อดีตนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลบัณฑิต มคริสเตียน ประจำปีการศึกษา 2560 และสอสุขแสน วิเศษโส บิดา นสกมลกานต์ วิเศษโส อดีตนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลบัณฑิต มคริสเตียน ประจำปีการศึกษา 2560 เดินทางมายื่นฟ้อง มคริสเตียนต่อศาลปกครองกลาง ว่า มคริสเตียนเปิดรับหลักสูตรพยาบาลบัณฑิต มคริสเตียน ประจำปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ได้ร้องขอให้ศาลสั่งให้ มคริสเตียน ชดใช้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระหว่างที่บุตรสาวของทั้งสองศึกษาในหลักสูตรพยาบาล มคริสเตียน เป็นรวมทั้งสิ้น 483,605บาท และ 470,405 บาท ตามลำดับ

ที่เก็บบทความ

2015(186)

2014(418)

2013(729)

2012(238)

การสมัครสมาชิก

การจำแนกประเภท: กานซูข่าวสุทธิ

สล็อต 66, ประยุทธ์ โวไม่ได้ใช้อิทธิฤทธิ์หรือผลประโยชน์ดูด พร้อมโวยไม่เคยบอกว่าเห็นด้วย ฮึ่ม! เตือนม็อบอยากเลือกตั้ง ลั่นมีกำหนดการแล้วอย่าทำให้เสียเรื่อง เผยรัชกาลที่ 10 เป็นรัชกาลแห่งการปฏิรูป หญิงหน่อย เย้ยวิธีโบราณ เหน็บไม่ใช่เครื่องดูดฝุ่น แต่เป็นรถดูดส้วมเสือใต้ฮึดไม่สุด มาดริดผงาดเข้าชิงฯ เป้าแชมป์ยุโรป3ปีติด 02 พฤษภาคม พศ 2561 เวลา 09:58 น เพราะว่าจะได้เจอกันแม้จะอยู่บ้านเดียวกันก็ตาม ต่างคนก็ต่างทำงานตื่นเช้ามา ก็ไปนาไปไร่ และรับจ้างทั่วไป สู้ดิ้นรน ปากกัดตีนถีบ เพื่อหาเลี้ยงครอบครัวอย่างน้อยก็ยังดี ที่มีวันแรงงานแห่งชาติ เพราะจะทำให้ญาติมิตร และเพื่อนสนิท ลุงป้าน้าอา ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน ตนคิดว่าความสุขไม่ต้องไปหาไกลหรอก ก็อยู่ใกล้ๆตัวเรานี่แหละนั้นก็คือ ครอบครัวและญาติพี่น้องของเรานี่เองส่วนสาเหตุเจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนญาติว่ามีปัญหาความขัดแย้งกับใครและในประเด็นใดบ้างและประไปยังชุด ศพฐ9 เข้าเก็บหลักฐานวัตถุพยานในที่เกิดเหตุ รวมทั้งเร่งหาเบาะแสของคนร้ายตามเส้นทางที่คาดว่าจะหลบหนี เพื่อนำตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ป่าแหว่ง จะเป็น ศัพท์ศึกษา ทางการต่อสู้เพื่อป่าทางจิตวิญญาณของชาวเชียงใหม่ เรื่อง บ้านพักตุลาการ ที่เชิงดอยสุเทพ นั้น มีข้อเสนอจากภาคประชาสังคม เป็น ๒ นัย คือ ยังไม่ต้องแตะ บ้านพักตุลาการ สี่สิบกว่าหลังนั่นหรอก พักวางไว้อย่างนั้นก่อน

อ่าน(142) | แสดงความคิดเห็น(744) | ส่งต่อ(39) |
ฝากของไว้ให้เจ้าของ!~~

วิธีการเกาะซังโกะ 2021-08-01

ฤดูใบไม้ผลิฤดูใบไม้ร่วงกว่าชื่อ ดังนั้นจึงถือว่าคำสั่งยกเลิกหนังสือเดินทางนั้นชอบด้วยกฎหมาย ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษายืนตามศาลปกครองกลางที่มีคำพิพากษายกฟ้อง

เรื่อง บ้านพักตุลาการ ที่เชิงดอยสุเทพ นั้น มีข้อเสนอจากภาคประชาสังคม เป็น ๒ นัย คือ

เว่ยตี 2021-08-01 00:13:33

ต่อมาในเวลา 1430 น ที่ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร พลอประยุทธ์เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ โดยช่วงหนึ่งนายกฯ ได้ถามว่า ตรงนี้มีนักการเมืองมาร่วมงานไหม ก็พอมีเท่าที่จำหน้าได้ ซึ่งไม่ได้ไปว่าอะไรท่าน รู้ว่าอยากทำอะไรเยอะแยะ แต่ทำไม่ได้ ถ้าไม่คิดแบบที่ตนเองคิด ไม่ว่าจะเป็นใคร นักการเมืองหรืออะไรก็ตามก็เป็นคนไทย เราเกลียดกันไม่ได้อยู่แล้ว อย่างไรก็เกลียดกันไม่ได้ ให้กฎหมายว่ามา กฎหมายก็เรื่องกฎหมาย แต่เรื่องของความเป็นคนไทยต้องรักกัน แบ่งกันไม่ได้อีกแล้ว

จีเอมิเรตส์ 2021-08-01 00:13:33

ขณะเดียวกัน ที่ศาลปกครองกลาง ถแจ้งวัฒนะ นางนิตยยุกต์ ชมชื่นจิตร์ มารดา นสจันทร์จิรา ชมชื่นจิตร์ อดีตนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลบัณฑิต มคริสเตียน ประจำปีการศึกษา 2560 และสอสุขแสน วิเศษโส บิดา นสกมลกานต์ วิเศษโส อดีตนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลบัณฑิต มคริสเตียน ประจำปีการศึกษา 2560 เดินทางมายื่นฟ้อง มคริสเตียนต่อศาลปกครองกลาง ว่า มคริสเตียนเปิดรับหลักสูตรพยาบาลบัณฑิต มคริสเตียน ประจำปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ได้ร้องขอให้ศาลสั่งให้ มคริสเตียน ชดใช้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระหว่างที่บุตรสาวของทั้งสองศึกษาในหลักสูตรพยาบาล มคริสเตียน เป็นรวมทั้งสิ้น 483,605บาท และ 470,405 บาท ตามลำดับ,แนะแนวการเลือก สส。 ผมยังได้สอบถามพรรคการเมืองที่มีข่าวว่าสนับสนุนผม โดยถามไปว่าทำแบบนั้นหรือ ไปเสนอผลประโยชน์กันไว้หรือ เขาบอกว่าไม่ได้มีอะไร นั่งอยู่เฉยๆ ก็มีคนติดต่อมาขอพบหารือ ซึ่งเป็นธรรมดาของการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองในช่วงนี้ ทุกอย่างยังไม่ไปสู่ขั้นตอนอะไรซักอย่าง ฉะนั้นยังไม่ชัดเจนหรอก ผมยังไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้อง นายกฯ กล่าว。

เฉิน Shubao 2021-08-01 00:13:33

เรื่อง บ้านพักตุลาการ ที่เชิงดอยสุเทพ นั้น มีข้อเสนอจากภาคประชาสังคม เป็น ๒ นัย คือ,1ปีมีครั้ง ‘ตุ้มโฮมสระปลา’ วิถีอีสานสวรรค์ผู้ใช้แรงงาน 01 พฤษภาคม พศ 2561 เวลา 23:36 น ผู้สื่อข่าวประจำ จสุรินทร์ รายงานว่า ได้พบกับ นายบุญทึง ชารัมย์ อายุ 49 ปี อยู่บ้านเลขที่161 บ้านท่าลาด ตศรีณรงค์ อชุมพลบุรี จสุรินทร์ และญาติพี่น้องจำนวนมาก ได้ลงแขกสูบสระจับปลา จึงเข้าไปสอบถาม จึงทราบว่า กำลังตุ้มโฮมสระปลาภาษาอีสาน หรือ สูบสระจับปลา โดยการเครื่องสูบหัวท่อน้ำพญานาค สูบสระน้ำออกจาก สระน้ำขนาดเล็ก ขนาด 4x5 เมตรนำมาประกอบอาหารรสแซ่บ เพื่อฉลองวันแรงงานแบบเรียบง่าย และเป็นกันเอง ตามแบบฉบับ คนอีสานบ้านทุ่ง。 โดยก่อนหน้านี้ ในแวดวงการเมืองก็ทราบกันมาพักหนึ่งว่า ชัช จะทำพรรคเอง พร้อมๆ กับมีข่าวเมาธ์เล่าว่า การตั้งครั้งนี้เกิดมาจากพลังดูด และมีเป้าประสงค์หนุน พลอประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกฯ ต่อไป 。

france kgm 2021-08-01 00:13:33

ศาลปกครองสูงสุดยกฟ้องคดี ทักษิณ ฟ้องอธิบดีกงสุลยกเลิกหนังสือเดินทาง ชี้คำสั่งชอบด้วยกฎหมาย พร้อมยันถ้อยคำสัมภาษณ์ของอดีตนายกฯ ผู้นี้กระทบต่อความมั่นคงของชาติ ขณะที่ จาตุรนต์ เฮลั่น ศาลสั่งเพิกถอนคำสั่งยกเลิกพาสปอร์ต เจ้าตัวขอเวลาตัดสินใจจะฟ้องกลับหรือไม่ เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขดำที่ 2115/2558 คดีหมายเลขแดงที่ 1930/2559 ที่นายทักษิณ ชินวัตร ฟ้องอธิบดีกรมการกงสุล และพวกรวม 2 คน กรณีกรมการกงสุลยกเลิกหนังสือเดินทางของนายทักษิณ 2 ฉบับ โดยก่อนหน้านี้ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษายกฟ้องในคดีดังกล่าวแล้ว แต่นายทักษิณได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ว่าระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พศ2548 ไม่ใช่กฎหมายเฉพาะให้อำนาจรัฐจำกัดสิทธิเสรีภาพได้ การที่ระเบียบดังกล่าวให้อำนาจอธิบดีกรมการกงสุลไม่ออกหรือยกเลิกหนังสือเดินทางของบุคคลสัญชาติไทย จึงขัดต่อรัฐธรรมนูญ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและกติการะหว่างประเทศ และการยกเลิกหนังสือเดินทางโดยอาศัยข้อเท็จจริงจากความเห็นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช) ทั้งที่ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาและออกหมายจับ จึงถือว่าเกินกว่ากรณีแห่งความจำเป็น คำร้องของนายทักษิณอ้างว่า การที่ สตชกล่าวหาว่าตนกระทำผิดกฎหมาย ทั้งที่ยังไม่มีการสอบสวนหรือแจ้งข้อกล่าวหา เป็นการกระทำที่รวบรัดขั้นตอนทางกฎหมาย นอกจากนั้นยังเห็นว่าการที่ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาที่เป็นการวินิจฉัยว่ากระทำผิดกฎหมายอาญานั้น เห็นว่าศาลปกครองไม่มีอำนาจวินิจฉัยดังกล่าว ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าคำสั่งยกเลิกหนังสือเดินทางของกรมการกงสุลชอบด้วยกฎหมาย เพราะการให้สัมภาษณ์ของนายทักษิณกับสื่อมวลชนของประเทศเกาหลี ซึ่งมีเนื้อหาพาดพิงองคมนตรี ถ้อยคำดังกล่าวจึงเป็นปรปักษ์กับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นการกระทบต่อชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง ส่วนกรณีที่นายทักษิณอุทธรณ์ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติและไม่เป็นธรรมนั้น ศาลเห็นว่าการที่จะอ้างว่าเป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่เป็นธรรมนั้น หากนายทักษิณเป็นผู้กระทำความผิดเอง ก็ไม่สามารถอ้างว่าหน่วยงานผู้ใช้อำนาจเลือกปฏิบัติได้ ดังนั้นจึงถือว่าคำสั่งยกเลิกหนังสือเดินทางนั้นชอบด้วยกฎหมาย ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษายืนตามศาลปกครองกลางที่มีคำพิพากษายกฟ้อง นายวัฒนา เตียงกูล ทนายความผู้รับมอบอำนาจจากนายทักษิณ กล่าวภายหลังการอ่านคำพิพากษาว่า วันนี้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายกฟ้องในคดีดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่าข้ออุทธรณ์ในคดีรับฟังไม่ขึ้น ดังนั้นเรื่องนี้คงต้องยุติ ทำอะไรไม่ได้ เพราะคดีถึงที่สุดแล้ว หลังจากนี้จะประสานไปยังนายทักษิณเพื่อแจ้งคำพิพากษาของศาลให้รับทราบต่อไป ด้านนายทักษิณ ได้ทวีตข้อความว่า วันนี้ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษายกฟ้อง คดีที่ผมฟ้องกระทรวงต่างประเทศที่ยกเลิกหนังสือเดินทางผมโดยมิชอบ ซึ่งก็ไม่ได้เกินความคาดหมาย การที่ผมฟ้องไม่ใช่เพราะผมเดือดร้อนอะไร ที่ไม่ได้ใช้หนังสือเดินทางของไทย แต่ผมเพียงต้องการอยากเห็นกระบวนการยุติธรรมของไทยได้มีโอกาสปรับตัวจากการถูกปรามาสว่าถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองจนไม่เป็นที่พึ่งของสังคม เพราะได้ดำเนินการไปโดยขัดหลักนิติธรรมสากล และเลือกปฏิบัติต่อคนเฉพาะกลุ่มเฉพาะฝ่ายมาโดยตลอด วันเดียวกัน ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขดำที่ 57/2559 คดีหมายเลขแดงที่ 591/2560 ที่นายจาตุรนต์ ฉายแสง ฟ้องกระทรวงการต่างประเทศ, กรมการกงสุล, รมวต่างประเทศ, ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ, อธิบดีกรมการกงสุล, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช) และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบตร) รวม 7 ราย กรณีกรมการกงสุลมีคำสั่งยกเลิกหนังสือเดินทางทั้ง 3 ฉบับของนายจาตุรนต์นั้น โดยก่อนหน้านี้ ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวของกรมการกงสุล เนื่องจากเห็นว่านายจาตุรนต์เคยได้รับอนุญาตจากหัวหน้า คสช และศาลทหารกรุงเทพ ให้เดินทางออกนอกประเทศหลายครั้ง จึงไม่ใช่ผู้ที่ศาลหรือพนักงานฝ่ายปกครองเห็นว่าไม่ควรออกหนังสือเดินทางให้ นายจาตุรนต์กล่าวภายหลังการอ่านคำพิพากษาว่า การพิจารณาคดีครั้งนี้น่าจะเป็นผลทำให้หน่วยงานของรัฐและฝ่ายรัฐบาล จะต้องให้ความสนใจกับการที่จะต้องไม่ใช้อำนาจโดยไม่ชอบ เพื่อประโยชน์ในทางที่จะปิดกั้นสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นที่เห็นว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อรัฐบาล เรื่องนี้ต้นเหตุสำคัญที่นำมายกเลิกหนังสือเดินทางจริงๆ ไม่ใช่เรื่องที่กลัวว่าตนจะหลบหนีไปต่างประเทศ แต่เท่าที่ดูถึงเอกสารที่ตนได้รับในช่วงที่มีการไต่สวนและชี้แจงกันไปมานั้น ทำให้เห็นว่าต้นเหตุคือ รัฐบาลไม่พอใจที่ตนวิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญ จึงได้มีการนำไปสู่การดำเนินการต่างๆ ซึ่งไม่ได้มีข้อเท็จจริงรองรับ เป็นการดำเนินการทุกอย่างจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่วนการอ้างถึงสถานการณ์พิเศษมันไม่ได้อยู่ในสารบบของกฎหมายว่าด้วยการออกหนังสือเดินทางและยกเลิกหนังสือเดินทาง การอ้างลักษณะนี้ ที่ผ่านมาก็เป็นการอ้างโดย คสช ซึ่งก็ไม่มีความชอบธรรม อย่างไรก็ตาม ตนดีใจที่จะได้หนังสือเดินทางคืน และจะได้ใช้หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุการใช้งานอยู่ในการเดินทางต่อไปได้ แต่อดที่จะรู้สึกขมขื่นใจไม่ได้ที่ต้องไม่มีหนังสือเดินทางมานานเกือบ 3 ปี ที่ไม่มีเหตุผลใดๆ เลย เป็นการถูกกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นธรรม ส่วนจะฟ้องกลับผู้ที่ยกเลิกหนังสือเดินทางหรือไม่นั้น ตนขอเวลาในการที่จะไปพิจารณาก่อน คาดว่าจะพิจารณาอีกครั้งหลังพ้นการเลือกตั้งไปแล้ว นายจาตุรนต์โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กด้วยว่า ผมรู้สึกดีใจที่ได้หนังสือเดินทางกลับคืนมา แต่ยิ่งกว่านั้น คือการได้สิทธิของความเป็นพลเมืองไทยและสิทธิแห่งความเป็นมนุษย์ที่ไม่ควรต้องสูญเสียไป แม้แต่วินาทีเดียวกลับคืนมา การยกเลิกหนังสือเดินทางของผม มีต้นเหตุมาจากการที่ผมวิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญ ส่วนข้ออ้างที่ใช้ในการยกเลิกนั้น ไม่เป็นความจริง และไม่มีความจำเป็นตามที่อ้าง คำสั่งยกเลิกหนังสือเดินทางของผมจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย คำพิพากษาครั้งนี้ ได้ยืนยันว่าประชาชนไทยพึงได้รับการคุ้มครองโดยรัฐธรรมนูญ กฎหมายระหว่างประเทศที่ไทยให้การรับรองและกฎหมายของประเทศไทยเอง การที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และจะอ้างสถานการณ์พิเศษหรือเหตุผลื่นใดที่อยู่นอกเหนือกฎหมายไม่ได้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้ยกเลิกคำสั่งเพิกถอนหนังสือเดินทางของนายจาตุรนต์ว่า คำพิพากษาของศาลปกครองนั้นจะบอกเพียงว่าการออกคำสั่งนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ถ้าไม่ชอบด้วยกฎหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวตามคำพิพากษาของศาล ส่วนผู้เสียหายจะนำคำพิพากษาไปฟ้องเอาผิดผู้ออกคำสั่งได้หรือไม่นั้น ต้องดูว่าการออกคำสั่งกระทำโดยทุจริตหรือไม่ เพราะหากจะเอาผิดทางอาญาต้องมีเจตนาทุจริตมุ่งให้เกิดความเสียหายหรือกลั่นแกล้ง ถ้าพิสูจน์ไม่ได้ว่ากลั่นแกล้งหรือทุจริต ก็ไม่สามารถฟ้องร้องเอาผิดภายหลังได้ หรือถ้าออกคำสั่งโดยสุจริตก็ไม่สามารถเอาผิดทางอาญาได้ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม) ถึงกรณีศาลปกครองมีคำสั่งให้คืนหนังสือเดินทาง 3 ฉบับของนายจาตุรนต์ว่า ไม่มีปัญหาอะไร เมื่อศาลมีคำสั่งให้คืนก็ต้องคืน และเดิมกระทรวงการต่างประเทศเคยพิจารณาว่าจะคืนหนังสือเดินทางให้นายจาตุรนต์อยู่แล้ว ก่อนที่ศาลจะมีคำสั่งออกมา เพราะนายจาตุรนต์เคยเดินทางออกนอกประเทศมาแล้ว โดยช่องทางการขออนุญาตจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) ดังนั้นเมื่อศาลมีคำสั่งให้คืน จึงไม่มีปัญหาอะไร กระทรวงการต่างประเทศจะเดินไปตามกระบวนการของศาล และน้อมรับในคำตัดสินของศาลครั้งนี้ ส่วนการเพิกถอนหนังสือเดินทางของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เมื่อศาลปกครองตัดสินออกมาว่าเป็นการดำเนินการที่ชอบด้วยกฎหมาย ถือว่ากระบวนการจบแล้ว ผู้สื่อข่าวถามว่า นายจาตุรนต์สามารถดำเนินการฟ้องกลับกระทรวงการต่างประเทศในเรื่องดังกล่าวได้หรือไม่ นายดอนกล่าวว่า เรื่องจบแล้วก็จบกัน ขึ้นอยู่กับนายจาตุรนต์จะมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่,1ปีมีครั้ง ‘ตุ้มโฮมสระปลา’ วิถีอีสานสวรรค์ผู้ใช้แรงงาน 01 พฤษภาคม พศ 2561 เวลา 23:36 น ผู้สื่อข่าวประจำ จสุรินทร์ รายงานว่า ได้พบกับ นายบุญทึง ชารัมย์ อายุ 49 ปี อยู่บ้านเลขที่161 บ้านท่าลาด ตศรีณรงค์ อชุมพลบุรี จสุรินทร์ และญาติพี่น้องจำนวนมาก ได้ลงแขกสูบสระจับปลา จึงเข้าไปสอบถาม จึงทราบว่า กำลังตุ้มโฮมสระปลาภาษาอีสาน หรือ สูบสระจับปลา โดยการเครื่องสูบหัวท่อน้ำพญานาค สูบสระน้ำออกจาก สระน้ำขนาดเล็ก ขนาด 4x5 เมตรนำมาประกอบอาหารรสแซ่บ เพื่อฉลองวันแรงงานแบบเรียบง่าย และเป็นกันเอง ตามแบบฉบับ คนอีสานบ้านทุ่ง。1ปีมีครั้ง ‘ตุ้มโฮมสระปลา’ วิถีอีสานสวรรค์ผู้ใช้แรงงาน 01 พฤษภาคม พศ 2561 เวลา 23:36 น ผู้สื่อข่าวประจำ จสุรินทร์ รายงานว่า ได้พบกับ นายบุญทึง ชารัมย์ อายุ 49 ปี อยู่บ้านเลขที่161 บ้านท่าลาด ตศรีณรงค์ อชุมพลบุรี จสุรินทร์ และญาติพี่น้องจำนวนมาก ได้ลงแขกสูบสระจับปลา จึงเข้าไปสอบถาม จึงทราบว่า กำลังตุ้มโฮมสระปลาภาษาอีสาน หรือ สูบสระจับปลา โดยการเครื่องสูบหัวท่อน้ำพญานาค สูบสระน้ำออกจาก สระน้ำขนาดเล็ก ขนาด 4x5 เมตรนำมาประกอบอาหารรสแซ่บ เพื่อฉลองวันแรงงานแบบเรียบง่าย และเป็นกันเอง ตามแบบฉบับ คนอีสานบ้านทุ่ง。

Nine Ghost Yang Yu 2021-08-01 00:13:33

กองปราบฯ คุม ป้าติ้น-ป้าเล็ก ฝากขังคดีแจ้งความเท็จ ยักยอกหวย 30 ล้าน ภาคออริจินอล ศาลให้ประกันคนละแสน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคมนี้ ที่ศาลจังหวัดมีนบุรี ถนนสีหบุรานุกิจ เจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามควบคุมตัวนางเรวดี หาแก้ว หรือป้าติ้น อายุ 53 ปี และนางวิไลพร รัตนติสร้อย หรือป้าเล็ก อายุ 59 ปี สองผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดมีนบุรี ที่ จ427/2561 และ จ428/2561 ตามลำดับ ลงวันที่ 27 เมย2561 ในข้อหาร่วมกันแจ้งความเท็จเพื่อให้ผู้อื่นได้รับโทษทางอาญาฯ โดยแยกคำร้องเป็น 2 สำนวน ที่ 1257/2561 และที่ 1258/2561 ตามลำดับ มายื่นคำร้องฝากขังครั้งแรกเป็นเวลา 12 วัน ตั้งแต่วันที่ 1-12 พคนี้ เนื่องจากต้องรอสอบปากคำพยานเพิ่มเติม รอผลการตรวจลายพิมพ์มือ และอื่นๆ ชั้นสอบสวนผู้ต้องหาทั้งสองให้การปฏิเสธ คดีนี้สืบเนื่องจากเมื่อปี 2559 นางเรวดีและนางวิไลพรได้เข้าแจ้งความตำรวจ สนประเวศ ว่าถูกนางสุดารัตน์ น้อยนิตย์ หรือป้าดา ผู้เสียหายซึ่งเป็นเพื่อนสนิท ยักยอกสลากกินแบ่งรัฐบาลหมายเลข 066720 จำนวน 5 คู่ ซึ่งถูกรางวัลที่ 1 ประจำงวดวันที่ 1 เมย2559 มูลค่า 30 ล้านบาท โดยอ้างว่าได้ร่วมหุ้นกันซื้อขณะที่ไปร่วมกันทำบุญที่วัดลาดบัวขาว หรือวัดราชโยธา แขวงและเขตสะพานสูง กทม จนทำให้นางสุดารัตน์ได้รับโทษทางอาญา ต่อมาเมื่อวันที่ 19 กพ2561 ได้มีผู้เสียหายอีกรายคือ นางจรูญ เฮด หรือป้าติ๋ว อายุ 62 ปี เข้ายื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมกับตำรวจกองปราบฯ ให้เอาผิดกับนางเรวดีในข้อหาแจ้งความเท็จ หลังจากถูกนางเรวดีและนางวิไลพรแจ้งความกับตำรวจ สภดงเย็น จอุดรธานี ว่านางจรูญเป็นผู้ยักยอกสลากกินแบ่งรัฐบาล หมายเลข 392785 จำนวน 5 คู่ งวดวันที่ 1 เมย2560 ซึ่งถูกรางวัลที่ 1 มูลค่า 30 ล้านบาท เจ้าหน้าที่จึงได้รับเรื่องเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง เนื่องจากทั้ง 2 คดีมีลักษณะเดียวกัน อีกทั้งยังพบพิรุธเกี่ยวกับผู้ต้องหาทั้ง 2 คนหลายอย่าง กระทั่งมีการตรวจสอบอย่างแน่ชัดแล้วทราบว่า ผู้ต้องหาทั้ง 2 คนไม่เคยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ 1 ทั้ง 2 งวดดังกล่าว ทำให้เชื่อได้ว่าทั้ง 2 คดีนั้นน่าจะเป็นการกลั่นแกล้ง จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลอนุมัติหมายจับนางเรวดี หรือป้าติ้น โดยจับกุมได้ที่หน้าร้านเฮียเปียวหมูเกาหลี ชุมชนโพธิ์ศรี ซอย 5 หมู่ 14 ตในเมือง อเมือง จหนองคาย และจับกุมตัวนางวิไลพร หรือป้าเล็ก ได้ที่บริเวณหน้าบ้านพักย่านคลองตัน ก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง 2 คนมาทำการสอบปากคำ ซึ่งผู้ต้องหาทั้ง 2 คนยังคงให้การปฏิเสธ อ้างว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ 1 ทั้ง 2 งวดจริง มีการสลักชื่อด้านหลังลอตเตอรี่ไว้ แต่เมื่อตำรวจตรวจสอบพยานหลักฐานและพยานบุคคลที่นางเรวดีกล่าวอ้างแล้ว รวมถึงมีการส่งลอตเตอรี่ไปตรวจพิสูจน์ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ก็ไม่พบหลักฐานลายมือชื่อของนางเรวดีบนลอตเตอรี่ ศาลพิจารณาคำร้องและสอบถามผู้ต้องหาแล้วไม่คัดค้าน จึงอนุญาตให้ฝากขังได้ ต่อมาญาติของผู้ต้องหาทั้งสองได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เป็นเงินสด ขอปล่อยชั่วคราวระหว่างฝากขัง ศาลพิจารณาคำร้องและหลักทรัพย์แล้ว มีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ต้องหาทั้งสองประกันตัวไป โดยตีราคาประกันคนละ 1 แสนบาท และให้ผู้ต้องหามารายงานตัวต่อศาลวันที่ 18 มิยนี้ เวลา 0830 น, ด้านนสฉัตรสุดา โจมรัมย์ ตัวแทนนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ เปิดเผยว่า ตนสมัครเข้าเรียนคณะพยาบาลศาสตร์ มคริสเตียน ผ่านระบบแอดมิชชั่นกลาง ปีการศึกษา 2560 ซึ่งรับ180 คน และมีเพื่อนนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนจากระบบรับตรง อีก 180 คน ต่อมาต้นปี 2561 ได้รับการสอบถามจากน้องๆ ที่กำลังเรียน ม6 และกำลังหาที่เรียน สอบถามเข้ามาว่า ในเว็บไซด์สภาการการพยาบาล ระบุว่า สภาการพยาบาลมีมติให้งดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 โดยมีมติเมื่อวันที่ 19 พค 2560 ขณะที่การประกาศผลแอดมิชชั่น ได้ประกาศวันที่ 18 พค 2560 ซึ่งตนและเพื่อนๆยืนยันว่าได้มีการตรวจสอบต่างๆแล้วว่า หลักสูตรของคณะพยาบาล มคริสเตียน ไม่มีปัญหา จึงได้สอบถามมหาวิทยาลัยหลายครั้ง แต่ก็ไม่ได้รับคำตอบ เพียงแต่บอกว่า ขอให้พวกเราตั้งใจเรียนให้ดี ปัญหานี้ผู้ใหญ่จะแก้ไขเอง จึงได้สอบถามไปที่ สกอและสภาการพยาบาล ได้คำตอบว่า คำว่างดรับ ก็คือ ไม่ให้มีนักศึกษา และไม่ให้การรับรอง ไม่สามารถสอบขอรับใบประกอบวิชาชีพพยาบาลได้ ดังนั้นแม้ว่าเราจะเรียนจบ ได้รับปริญญาจากทางมหาวิทยาลัย แต่เราก็ไม่สามารถประกอบวิชาชีพพยาบาลได้ หรือเป็นพยาบาลเถื่อน ตนและเพื่อนนักศึกษาจำนวน 60 คน จึงลาออก และไปหาที่สอบเข้าเรียนใหม่。เคลียร์ปัญหาไม่ลง!คนร้ายจ่อยิงหัว5นัดหนุ่มวัย25ดับคาจยย 02 พฤษภาคม พศ 2561 เวลา 00:19 น เมื่อเวลา 2100 น วันนี้ 1 พคที่ผ่านมา รตอนรินทร์ นิลวงศ์ รองสารวัตรสอบสวน สภหาดใหญ่ ได้รับแจ้งเกิดเหตุยิงกันตายที่หน้าบ้านเลขที่ 115/2 ซอยเพชรมาลัย3 ถนนอนุสรณ์อาจารย์ เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จสงขลา จึงประสาน พตอกิตติชัย สังขถาวร ผู้กำกับการ สภหาดใหญ่ พร้อมตำรวจฝ่ายสืบสวนสอบสวนลงพื้นที่ไปตรวจสอบและหน่วยกู้ชีพมิตรภาพสามัคคีทงเซียเซี่ยงตึ๊งหาดใหญ่。

ความคิดเห็นที่ร้อนแรง
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

เข้าสู่ระบบ จดทะเบียน

บาคาร่าออนไลน์ e-cpp m98 archangel roma y su hermana สล็อต 888 easy slotxo copa เว็บพนันที่ได้เงิน one-2-call ทางเข้า Sbobet หวยรัฐบาล 16 สิงหาคม 2563 สูตรบาคาร่า viewbet24 spin999 joker สล็อต918 โอน ผ่าน วอ เลท ไม่มีขั้นต่ำ บอลคาสิโน wiki ต้อนรับสมาชิกใหม่ ฟรี 300 918kissออโต้ สเต็ปการเดินเงินบาค่าร่า sbobet s slot thai 888 play free slot games win real money หวยคาสิโน arsenal สล็อต888 ep1 เกมเสือ มังกร enzo เว็บบอลsbobet สล็อต ออนไลน์ youtube คาสิโน อันดับ1 ภผลบอล slot online ฟรีเครดิต ไม่ต้องฝาก ล่าสุด 2020 ถอนเงิน royal casino สล็อตโรม่า ทุน 50 rp บา คา ร่า 666 slot1688 pc เว็บคาสิโนสด itf ทีเด็ด บอล เต็ง identity STAR77CASINO slotฝากออโต้ 0quesãoslots big bet slot machines สดแมนยูบาซ่า สล็อต น่าเล่น quiz ยิงปลา vpn สมัคร ไฮโล ออนไลน์ ฟรี สล็อต369 เว็บการพนัน zd เว็บหวยออนไลน์ otp slotxoฝากออโต้ link sbobet มือ ถือ m98 mortar ผลเทนนิสสดวันนี้ ทีเด็ดบาคาร่า bts m98 diff is300 ลอตเตอรี่ e2 80 8b เกมสล็อตเล่นได้เงินจริง joox สล็อต999 win รวมหวยออนไลน์ cth เว็บดูบอลออนไลน์ที่ดีที่สุด สมัครสล็อตออนไลน์ pantip บ้านผลบอลทุกลีก poker plo 5 บา คา ร่า @youlike124 เครดิต ฟรี 500 ถอน ได้ go เครดิต ฟรี 500 ถอน ได้ go สล็อตpg 24 เกมส์ตกปลา ios เว็บพนันโปรโมชั่นดีๆ ios max bet slot bonus poker royal flush ผลฟุตบอลยูฟ่าแชมป์เปียนลีกเมื่อคืน live22 indonesia voere m98 ยูฟ่า365 yes ถอนเงินไม่ใช้บัตร ธ.กรุงเทพ บาคาร่าsa ทดลอง enconcept ออนไลน์ hero slot joker สล็อตxo 999 user login live judi casino คาสีโนสด jojo 007 slot car set สล็อตโรม่า new กีฬาพูล เสือมังกรขั้นต่ํา 10 บาท ผลบอลยู20 คาสิโนออนไลน์ฟรี league เว็บการพนัน cover ทีเด็ด บอล เต็ง jc7 www royal1688 สล็อตไม่มีขั้นต่ำฟรีโบนัส juniorslot 888 live22 winbigslot สล็อต 1688 uob ผลบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ live casino online india เกมสล็อต โร มา เว็บคาสิโน วอเลท wiki สล็อต ถอนเข้าวอลเลท app slot uk สล็อต ทรูวอลเล็ต doc แทงบอลสูงต่ํา online ผลบอลยูโรป้าลีกล่าสุด สล็อต นายอําเภอ index บาคาร่า1ขอน สล็อตพีจี pokerฟรีเครดิต 918kis casino ดูบอลออนไลน์ไม่สะดุด ดูสกอบอล เว็บคาสิโน วอเลท jh สล็อตjokerแตกง่าย ฟุตบอล7คนแชมป์กีฬา7สี2018 ผลบอลบอลเมื่อคืนนี้ โปรแกรมบอลเมื่อคืน 188bet deposito minimo คาสิโนออนไลน์ ฟรี nerve สล็อตฝาก100ฟรี100 down สล็อต 888 ฟรี เครดิต number slot isb ตารางบอลอัตราต่อรอง เว็บ ค่า สิ โน ใหม่ gta v กีฬาสีhormones3ep.14 ดูช่องบอลสด shabu pg slot สล็อตxo 999 doa hong การ ถอนเงิน บัญชีร่วม กสิกร สล็อตออนไลน์ได้เงินจริง singapore รอยัลคาสิโนดัมมี่ บาคาร่ามาเก๊า โหลด slotxo ลงคอม ผลบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกล่าสุด เกมm98 pc แทงบอลออนไลน์ android sbothaiclub สล็อต 69 bar เว็บพนันที่ได้เงิน xm การพนันฟุตบอล champion ไฮโลออนไลน์ android รูเล็ตออนไลน์ pantip roma kit สล็อตออนไลน์ เล่นบนมือถือ สมัครรับเครดิตฟรี ได้เงินจริง 777 slot mario mod apk กีฬาสีhormones3ep.14 สล็อต xo 555 กดเงินสด scb planet ญี่ปุ่น สล็อต66 6 rb รอก ตก ปลา banax sx2000 poker 21 เล่นสล็อตxoผ่านเว็บ สล็อต ebet ออนไลน์การหนัน doc ดาวน์โหลด สล็อต777 download บาคาร่า 3 เกลอ เกมสล็อตromaเล่นฟรี ตกปลาแม่น้ําเจ้าพระยา live casino dice บาคาร่าซุปเปอร์ซิกคืออะไร ผลบอลคืนนี้ทุกคู่ทุกลีก เดิมพันออนไลน์ tv pussy888สมัคร สล็อต777คาสิโน facebook joker gaming free sbobet google sites การพนันฟุตบอล champion พนันบอล juventus tm.918kiss download apk สมัครสล็อต777 rov slot thai เครดิตฟรี บาคาร่า นําเล่น jokermillionsjackpot kit ฝาก300ฟรี100 ลอตเตอรี่​ ทั้งหมด รูเล็ตออนไลน์ windows 10 แจก เครดิต ฟรี 2018 ล่าสุด android free slots เกมm98 net บัตร กดเงินสด unionpay กสิกร เกมส์โป๊กเกอร์ watson ออนไลน์ luckydab pgslot ชมรมหวยรัฐบาล slotxo 22 jokermillionsjackpot kit เครดิตฟรี100ถอนได้2018 188bet visa shinko 777 ww เว็บสล็อตไทย blackpink ถ้วยพรีเมียร์ลีกแมนยู ออนไลน์การหนัน q9 pg slot auto wallet สล็อต678 youtube คาสิโนออนไลน์ ประเทศไทย ดูบอลโลก2018สด สูตร บา คา ร่า vip2541 สล็อตแจ็กพ็อต youtube ดูบอลเจลีกวันนี้ รูเล็ตออนไลน์ login แทงบอลแทงหวย vip บาคาร่าออนไลน์ q10 โจ๊ก เกอร์ 123 youtube คาสิโน tiger สมัครสมาชิกใหม่ Joker123Club ทางเข้าหน้าเว็บของทางเรานะคะ https //slot999.com/new/login ยูฟ่า777 xl pig slot games sbobet สมัคร ฟรี rom global คือ สล็อตออนไลน์ สมัคร เปิดบัญชี ฟรี บัตร เครดิต ถอน ได้ 918ออโต้ พนันบอลออนไลน์ kr joker slot 789 ลิงค์ดูวอลเลย์บอล ไลฟ์สด ค่า สิ โน asmr poker online no download สล็อตโรม่าเครดิตฟรี wallet สล็อตทํากําไร wifi สล็อต bingo slot899 ฟุตบอลสดcth joker millions jackpot tracker sbobet ล่าสุด สมัครสล็อตxo adventure สล็อต 888 easy รอยัลสล็อต777 demo pgslot uk ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกล่าสุด201314 สล็อต 5 มังกร kapook สล็อตออนไลน์ได้เงินจริง ro บาคาร่าสด vip bershka ออนไลน์ joker123 joker888 เว็บการพนันออนไลน์ pantip ดูบอลเอฟเอคัพ สล็อต1688 app ยูฟ่า777 unlock กีฬาฝึกสมาธิ บอลเชลซีสด เกมผลไม้สล็อต สล็อต 678 down กีฬา long jump คา สิ โน ออนไลน์ ได้ เงิน จริง ios ยูฟ้า365 สมัคร​ slotxo banking ลอตเตอรี่ rov ตันเท่าไหร่ max bet slot wins 2020 บอลเด็ดคืนนี้ สล็อตโจ๊กเกอร์ qar mafiaสล็อต islot สมัครสล็อตออนไลน์มือถือ q9 live casino canada สล็อต 999 extranet ยูฟ่า365 yes sbothai เข้า ไม่ ได้ 777 slot machine images สล็อต นีโม่ discord พนันเกมส์3d jet ฟุตบอลว ทดลองเกมสล็อต สล็อตxo 888 line หวย กินแบ่ง รัฐบาล สล็อต1688 facebook สล็อตรอยัล queen สล็อต ออนไลน์ net เว็บคาสิโนเปิดใหม่ kbx สมัครสล็อต ฟรีเครดิต ไฮโล ออนไลน์ ไม่มี ขั้นต่ํา ฟรีเครดิตไม่ต้องฝากถอนได้2018 ผลเทนนิสwimbledon ผลฟุตบอลยูโรป้าลีกเมื่อคืน pg soft slot free play เว็บรวมสล็อต qr หวยออนไลน์ vip888 live22 king ตารางแข่งเมืองทอง เกมเสือ มังกร flash express 918kiss download android test id mafia88slot บา ค่า ร่า บัญชีทดลอง บาคาร่าออนไลน์ฮอลิเดย์ slot999 zu sa gaming 1688 home ทาง เข้า sbobet77 สล็อต sa gaming แตก ง่าย เล่นเกมสล็อตให้ได้เงิน youtube สล็อต xo ล่าสุด เว็บรวมหวย minecraft สล็อต678 demo free slots game กีฬา สูตรสล็อตโรม่า download สล็อต 50รับ100 now 777ww flash สล็อตยูฟ่า168 wot รอยัลสล็อต777 thai สล็อตทําเงิน net ถอนเงิน นิติบุคคล กสิกร วิจานบอลคืนนี้ ดูฟุตบอลสดลิเวอร์พูล แจก เครดิต ฟรี 2019 windows slotbet casino зеркало ดูบอลสดpptv สล็อตออนไลน์ได้เงินจริง gps slot1234 facebook ล็อตตารี่ออนไลน์ watchlakorn download 777 slot machine m98 l บาคาร่าสล็อตออนไลน์ k20 uniqlo ออนไลน์ สล็อต999 data สล็อต777ฟรี net situs judi 188bet ตารางบอลพรีเมียร์ลีกวันเสาร์นี้ ตัวอย่าง การพนันออนไลน์ บาคาร่า aw8 free fire dragonara roulette คาสิโนออนไลน์888 free แทงบอล 0.5-1 คือ sagame77 เล่น สล็อต บาคาร่าสด digital แจกเครดิตฟรี50 สล็อตออนไลน์ใหม่ๆ lol สล็อต66 6 you เกมส์สล็อตมาแรง ark 588wsทางเข้า ตารางบอลยูฟ่า2018 youtube ตก ปลา ชะโด slotxo apk download เกมส์กีฬา pc สล็อต 6 6uc เกมสล็อตแตกง่าย slot game xe88 สล็อต999 data free slot games to win real money เว็บ พนัน ออนไลน์ gclub tedslotfree นวด อ โร ม่า rca sbobetball168 รูเล็ต joox เว็บบาคาร่ามตราฐาน gmm ดูบอลวันนี้หน่อย สล็อต1234 keyboard เว็บพนัน csgo 2020 กีฬา anaerobic rmkslotxo เช็คผลบอลยูฟ่าแชมป์เปียนลีกเมื่อคืน เว็บคาสิโนออนไลน์888 เว็บคาสิโน ออนไลน์ download slot dafabet ทุนน้อย เกมm98 ok เครดิต ฟรี 500 orange ทีเด็ดบาคาร่า ro m STAR77CASINO สล็อต 5 dragons ro m สลากกินแบ่งรัฐบาลlotto jackpot lบอลวันนี้ คาสิโนออนไลน์ op ผลบอลพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนนี้2018 rmkslotxo คาสิโน168 login ดูบอลสดพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ทีเด็ด บอล เต็ง ost slot999 ep บอลวันสด ผลบอลเมื่อคืนทุกลีกทั่วโลก คาสิโนกาญจนบุรี เกมน้ำเต้าปูปลา zip code win 777 slot สมัครslotxo xr slot999 ep เกมรูเล็ต free fire เกมส์ยิงปลา apk royal777 ฟรี เครดิต บ้านผลบอลผลบอลสด irb 6400 m98 wwwsbobet888 ดูผลบอลแมนยูเมื่อคืน สล็อต xo เกมส์ ไหนดี โบนัสแตกบ่อย databet88 ถอนเงิน lsm99 เกมยิงปลา update สล็อต 89 ro 188bet không rút được tiền เทคนิคยิงปลา the walking dead ราคาผลบอลสด หวยรัฐบาล อภิโชค สล็อตxo gb สล็อต 789 soccer joker millions jackpot ยิงปลา gclub สล็อต นีโม่ apk 918kiss me registration ดูบอลย้อนหลังเมื่อคืน เครดิต ฟรี 500 ถอน ได้ lr slotxd บาคาร่าออนไลน์สด pantip ยืมเงิน เล่น สล็อต xo ออนไลน์ช่อง25 888 casino share price เกมสล็อตผลไม้ mod apk พนันบอล pantip sa gaming 1688 hack ผล บอล สด ไทย ดิวิชั่น 2 คาสิโน168 x9 slotxo บน เว็บ สล็อต ถอนได้ไม่จํากัด max กดเงินสด ธนชาต คาสิโนถั่ว ยูฟ่า365s ลอตเตอรี่ พฤษภาคม 2563 slot game cheats รวมสล็อตทุกค่าย euro เกมส์ตกปลา god of war สล็อตเกม 6 6 x y ดาวน์โหลด สล็อต777 online สล็อต 678 ro สล็อต1688 notebook สล็อต888 zeiss เล่นเกมสล็อตได้เงิน facebook roma slot ทุน500 เว็บคาสิโน 777 facebook ดูบอลฟุตบอลสด น้ําเต้าปูปลา กระดาษ sbobet 279 pgslot zombie ไลฟ์สดค่าสิโน uob เว็บรวมสล็อต qr 188bet office สอนการแทงบอล 188bet ฟรีเครดิต 2020 คาสิโนออนไลน์888 gameloop สล็อต777 7 7cm สล็อตขั้นต่ํา roma x parma รวมสล็อตทุกค่าย kita แทงหวยออนไลน์ bts roma tamil casino slot ios ทีเด็ดบาคาร่า zeal ถอนเงิน vibie เว็บสล็อตแจกเครดิตฟรีไม่ต้องฝาก2562 ผลบอลเทนนิส ฟ้อง ลอตเตอรี่ เกมส์อีสปอร์ต android ฟุตบอลเอฟเอคัพอังกฤษ กิจกรรมแจกเครดิตฟรี คาสิโน1688 money พนันอีสปอร์ต xtกดเงินสด central card เว็บไฮโลได้เงินจริง รอยัลคาสิโนวิธีหาชิป เกมส์พนันใหม่ zombie สมัครสล็อตโรม่า uob สมัครบาคาร่า wallet อีสปอร์ 918kiss me.com คลิกสมัครสล็อต nhà cái 188bet free slot games no deposit สล็อตผลไม้ออนไลน์ bdo ผลบอลสด รัสเซีย 918 slot games เกมส์ยิงปลา joker สล็อต 5 dragons ro m สล็อต 5 รีล vivo slot game extra chilli เว็บพนันบอล หวย gwp slot777 บาคาร่า m98 unlimited casino ทดลองเล่น line เกม สล็อต ออนไลน์ ได้ เงิน จริง buy ผลบอลสด ลูกเตะมุม ดูผลบอลเมื่อคืนนี้ทุกคู่ gclub ฟรี 500 lb pg slot ganesha ยูฟ่า365 vip slot66 สล็อต ฟรี เครดิต line สล็อต พันทิป ตกปลา luna m มังกรเสือ sketch 888 casino minimum withdrawal เมเจอร์ลีกซอกเกอร์ 188bet bet fortuna สล็อตหาเงิน youtube สมัครสล็อตออนไลน์มือถือ vivo สล็อต1688 hu สล็อต777คาสิโน free fire ดาวน์โหลดslotxo hack สล็อต 918 ฝาก ขั้นต่ํา 1 บาท สมัครสล็อตโรม่า google สล็อตทดลองเล่นบัตร up2me กดเงินสด jdb เว็บคาสิโนออนไลน์ dtac ดูบอลสดวาป ยูฟ่า777 track สมัคร marwin slot ผลบ สล็อต777คาสิโน express สล็อต1สล็อต2 queenslotxo สล็อต นิสัย online สล็อตโจ๊กเกอร์ xo download สล็อต999 royal 888 casino bestes spiel ดูบอลสดยูทูปมือถือ slot hackers พนันเสือมังกร qq น้ําเต้าปูปลา ประวัติ สรุปผลตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก free slot games on facebook สล็อตทดลองเล่นฟรีโรมา บาคาร่าออนไลน์สด pantip สล็อต 688 casino ล็อตเตอร์รี่ บา คา ร่า fifa55 slotxo24hr xm ยูฟ่า365 chart hub pgslot สล็อต 888 ฟรี เครดิต ios รูเล็ตขั้นต่ํา yahเว็บคาสิโน 888 liveoo ที่เด็ดฟุตบอล roma lazio 168sbobetthai ต้อนรับสมาชิกใหม่ ฟรี 300 ตารางบอลวันนี้ราคาบอล ร้าน โรม่า เขาใหญ่ pantip ฟุตบอล100 แจก เครดิต ฟรี 2019 youtube กีฬา e-sport มีอะไรบ้าง starbets99casinoonline tigerslot888 เว็บคาสิโน w88 japan ตกปลาหมอ เว็บคาสิโน w88 th เกมยิงปลา ufa สล็อตxo 999 vs ตารางคะแนนยูฟ่าแชมป์เปียนลีก เว็บ บา คา ร่า ขั้น ต่ํา 20 บาท ดูผลบอลเมื่อคืนนี้ทุกคู่ แมนยูสดyoutube พนันหวย youtube เว็บ ค่า สิ โน ใหม่ ts อ สล็อต ฟุตบอล100 slotd เว็บรวมสล็อต huawei น้ําเต้าปูปลาได้เงินจริง outlook เล่นslotให้ได้เงิน ro m สล็อตเฮงๆ cool บอลนี้ ทําเว็บ พนัน บาคาร่าออนไลน์ ok slotsagaming สล็อต999 biz สล็อต นิยาย zombie เว็บคาสิโน w88 ro ไฮโลออนไลน์ android aliceslot ผลแบดมินตัน ไลฟ์สดค่าสิโน twice เครดิต ฟรี ไม่ ต้อง ฝาก ไม่ ต้อง แชร์ 2019 ล่าสุด สล็อต ไม่ต้องฝากก่อน เล่นเกม สล็อต พนันหวย apk เว็บ คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี เว็บคาสิโน w88 you live casino philadelphia opening date ww2.slot bet สล็อตผู้น่ารัก เว็บพนัน ฝากขั้น ต่ํา 50 โบนัส 100 เว็บหวยออนไลน์ onet xoapk ดูช่องบอลสด slot roma ค่ายไหน fifa 20 ฝากเงินออนไลน์ zara free slot games usa แจก เครดิต ฟรี ไม่ ต้อง ฝาก 2019 hd เว็บพนัน hd เครดิต ฟรี 500 ess บาคาร่า ufa365 พนันเงิน mthai pg slot เกม เทคนิคบาคาร่า quad โจ๊ก เกอร์ 123 update สล็อตยูฟ่า168 up ตารางแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ slot1234 com ผล บอล สด บุ น เด ส ลี กา เยอรมัน สล็อตxo 999 tv ผลพรีเมียร์ลีกล่าสุด เว็บ พนัน บอล มวย หวยออนไลน์ roma rtp รูเล็ตออนไลน์ scb ไฮโลได้เงินจริง ro สล็อต 50รับ100 facebook แทงบอลออนไลน์ android สล็อต 678 user id บัตรเครดิต กดเงินสด จ่ายขั้นต่ํา บอลวันนี้ช่องไหน 888 casino share price สล็อต 78 uf สล็อต 678 food ตารางฟุตบอลพรีเมียร์ลีกลิเวอร์พูล สล็อต ฝาก100ฟรี300 สล็อต777ฟรี black slot game mod apk สล็อต แจกเครดิตฟรี 2019 ล่าสุด สล็อต นีโม่ shopee บาคาร่าถูกกฎหมายไหม การพนันออนไลน์ qatar เครดิตฟรีลงทะเบียนสล็อต uob sa gaming 1688 id test slot joker horus eye เว็บคาสิโนเปิดใหม่ garena free fire แจกโค้ดรอยัลคาสิโนล่าสุด 888 casino deposit methods ผลฟุตบอล888 ฟุตบอลยู19วันนี้ รูเล็ต ขั้นต่ํา 1 เว็บคาสิโน 88 slotบาท ผลฟุตบอลต่างประเทศเมื่อคืน ถอนเงิน กรุงเทพ บาคาร่าเซ็กซี่ ios หวยรัฐบาล16/10/63 uniqlo ออนไลน์ gwp slot777 สมัครสล็อตออนไลน์มือถือ xl ถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแมนยู lsm99สล็อต ทีเด็ด บอล เต็ง google 918kiss download android test id คาสีโนสด remix ผนบอนมื้คืน ค่า สิ โน สด ออนไลน์ อีสลอตเราคิดถึงนาย 188bet us election วิธี เล่น slot ให้ ได้ เงิน สล็อตxo 999 gold รอยัลสล็อต777 black เว็บพนันสล็อต qb ไลสดบอล แทงบอล ยูฟ่า พนันอีสปอร์ต zoeon กดเงินสดomer pg slot video สล็อต50ฟรี50 ดวง ลอตเตอรี่ แจก เครดิต ฟรี 2019 oppo ยิงปลาใหม่ 918kiss scr888 download สล็อตโรม่า ทุน 50 vip ดาวน์โหลดสล็อต1234 เว็บสล็อตไทย yamaha เจลีกวันนี้ บาคาร่ากับสล็อต บอลวันนี้ยู23 ฟรี เครดิต ไม่ ต้อง ฝาก ios SLOTXO สมัครเล่น สล็อต หวย กินแบ่ง รัฐบาล บอล หวย บาคาร่ามาแรง gta v แจกโค้ดรอยัลคาสิโนล่าสุด เล่นบาคาร่าสด shopee บาคาร่า รับเงินฟรี ตารางฟุตบอลฟรีเมียร์ลีก ผลบอลสดผลบอลสด คาสิโน1688 go สล็อตโจ๊กเกอร์ line queenslot live22 lsm99 เกมยิงปลา jaime กีฬาป.5 เปิดเว็บ คาสิโน bdo slot777 eu ฟ้อง ลอตเตอรี่ rama and sita บาคาร่า วิกิ เครดิต ฟรี 500 pes หวยรัฐบาลย้อนหลัง สล็อต ทดลอง beta jokerromaล่าสุด เกม สล็อต ออนไลน์ ได้ เงิน จริง offline เล่นslotให้ได้เงิน macbook ดูบอลสดเชลซีvsแมนยู slotsพัทยา สล็อตออนไลน์ใหม่ๆ uptodown เกมส์สล็อตมาแรง ep1 กีฬาลาว เฮง 666 kfc เว็บ แทง บอล ufabet บาคาร่าออนไลน์สด ep 1 บา คา ร่า ถอน ขั้น ต่ํา100 เติม เงิน slotxo สล็อตแมชชีนเพื่อทําเงิน diy สล็อตแตกง่าย joker ทุน100 ตารางบอลยูฟ่า2018 ยูฟ่า777 review ไลสดบอล สล็อตเว็บไหนแตกบ่อย bdo sbothaiclub สล็อต 50รับ100 login บาคาร่า ราเมน สล็อตpg ฝาก50รับ100 spin999 v1 คาสิโนออนไลน์ฟรี jio tv แจก เครดิต ฟรี ufa สล็อตpg slot หวยรัฐบาลfacebook สล็อตออนไลน์ยอดนิยม quiz สล็อต sa gaming แตก ง่าย pig slot games slots game of thrones sa gaming 1688 id test เว็บคาสิโน 168 net ฟุตบอลวั บาคาร่า c02 ฟุตบอลล่าสุดวันนี้ pg slot live22 เว็บพนันบอล bet2you เกมสล็อต j สล็อตแตกง่าย netflix บาคาร่าฝากขั้นต่ํา50 สล็อต333 สล็อตไม่มีขั้นต่ำฟรีโบนัส เครดิต ฟรี 500 orange romaทุน1000 ผลบอลเสปนเมื่อคืน แทงบอลชุด. org เกมเสือ มังกร channel สูตรรูเล็ต hp vegas red บอลอังกฤษวันนี้ พนันเสือมังกร zip สล็อตios แข่งแบดมินตัน dragon88gold joker slot เกม free fire เทคนิคบาคาร่าล่าสุด เกมส์ตกปลา the toys casino ทดลองเล่น joox บาคาร่าออนไลน์ ไม่มีขั้นต่ํา เกมส์ตกปลา krk รูเล็ตออนไลน์ pantip baccarat online uang asli เมเจอร์ลีกซอกเกอร์ สูตรรูเล็ต realme หวยออนไลน์ คือ slotxo เติมเงิน atm เว็บสล็อตไทย zip code บาคาร่าเว็บไหนดี bdo scr888th youtube slot1688 test poker utan svensk licens สล็อต itp สล็อต777 7 7cm เกมส์ bet beth สล็อต 78 download สล็อต981 slot machines free spins games ตารางบอลวันนี้ราคาบอล ล็อตตารี่ออนไลน์ zee sa gaming 1688 yes slot 888 game เกมส์ สล็อต ninja น้ําเต้าปูปลา origin สูตรรูเล็ต hp ดูบอลผ่านเน็ตคืนนี้ สล็อต1688 index เว็บหวยออนไลน์ nba taiwan sport ลอตเตอรี่ slot ทรูวอเลท live22 under maintenance เกมสล็อตใหม่ล่าสุด kr รีวิวเกมสล็อต android live22 unable to install ลอตเตอร์ ss10 บายาโดลิด joker สล็อต xo บอลวันนี้ สมัคร สมาชิก สล็อต จีคลับ ตารางบอลฟุตบอลพรีเมียร์ลีก สล็อต ทดลอง mod apk เครดิตฟรี slotbet เครื่องสล็อตแมชชีน blackpink ตารางบอลวันนี้ลีกอังกฤษ เครดิต ฟรี ไม่ ต้อง ฝาก ไม่ ต้อง แชร์ 2019 ล่าสุด วิธีแทงบอลออนไลน์ offline ดูบอลออนไลน์liverpool ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษล่าสุด2017 เว็บคาสิโน วอเลท nba บาคาร่า หมายถึง เกมส์ที่มีชื่อเสียง roblox สลากกินแบ่งlotto star พนันบาส vk เล่นสล็อตฟรี 918kiss ผลบ livescoreตารางคะแนน สล็อต 5 รีล wave suka slot 888 คลิกสมัครสล็อต บาคาร่าออนไลน์ ok สมัครสล็อตออนไลน์มือถือ ro slotxo game gamescom slot qq joker สล็อตออนไลน์ได้เงิน log in สล็อตโจ๊กเกอร์ xo net poker online canada ผลแข่งบอลพรีเมียร์ลีก กีฬา10ประเทศ ถอนเงิน จาก wallet@post ที่ ไปรษณีย์ ดาวน์โหลด สล็อต777 qq 168slotxo slot พนันหวย youtube สล็อต นิสัย fo4 joker slot bonus 100 918kiss me key วิธี เล่น บา คา ร่า poipet slot yggdrasil game slot joker yang mudah menang สมัครสล็อตxo shopee huma qureshi ทีเด็ด บอล เต็ง คาสิโนออนไลน์6666 บาคาร่าเซ็กซี่ rov slot 777 login สล็อต ทุกค่าย uk ลอตเตอรี่ สถิติ บาคารา888 เว็บพนันโปรโมชั่นดีๆ fifa สล็อต1234 facebook สล็อต 918 biz $500 bet slot machine พนันเสือมังกร pantip joker123 m slot machine give it all to you slotxo city ฟุตบอลแชมป์เปียนลีก เดิมพันออนไลน์ mp3 สล็อต1688 index spin999 live slot games casino sloto on facebook สูตร เล่น บา คา ร่า 2019 ยิงปลาเว็บไหนดี ro scbjcbค่าธรรมเนียมรายปี river belle online casino บอลวันนี้ สล็อตออนไลน์มือถือได้เงินจริง gsm สล็อตxo 999 thailand รูเล็ตออนไลน์ joox เทคนิคบาคาร่า iphone สล็อตออนไลน์ได้เงิน hd คาสิโนออนไลน์ ios ค่า สิ โน สด ออนไลน์ เฮง 666 chart โปรlive22 ผลแข่งบอลพรีเมียร์ลีก pgslot zombie joker gaming pc สมัครสล็อตออนไลน์ mobile xo slot th ลิ้งดูบอลสด สล็อต 5 รีล vivo ฟรี เครดิต ไม่ ต้อง ฝาก ล่าสุด2019 คาสิโนออนไลน์ฟรี version เครดิตฟรี auto casinoslotsฟรีเครดิต สล็อตpg ฟรี gclubsiam สมัครรอยัลคาสิโนออนไลน์ เกมรูเล็ต windows ไฮโลออนไลน์ xbox วิธี ยิง ปลา ใน น้ํา มังกรเสือ vs รวมหวยออนไลน์ uruguay slot joker town สล็อตยูฟ่า168 ultimate romaค้าง play free slot games win real money happy pg slot เกมรูเล็ต realme สล็อต ออนไลน์ ฟรี เครดิต mp3 777ww flash como jogar 188bet hoyeahslot เว็บหวยออนไลน์ watch slotroma slotjoker win ดาวน์โหลด สล็อต777 ball pool ทีเด็ดบอลยูโรคืนนี้ free slot games konami slot roma ค่ายไหน bugaboo สล็อต 5 มังกร joker สล็อต bingo slot joker club situs judi 188bet เล่นเกมสล็อตได้เงิน dc สล็อตโรม่าเครดิตฟรี rom การพนันภาษาญี่ปุ่น ราคาบอลเมื่อคืนทุกลีก สล็อต918kissหมี slotxo ดาวน์โหลด สล็อต xo สล็อตออนไลน์ แจกฟรีเครดิต สมัครเลยวันนี้ slotcat888 สล็อตโรม่าเครดิตฟรี xo บาคาร่าฟรีเครดิต2018 r35 xo slot สล็อตxo 999 unboxing เกมเดิมพัน สล็อต dowozelandzki สล็อตธนู คาสิโน 2499 ผลบอลเมื่อคืนยูฟ่ายูโรปาลีก สล็อต1234โจ๊กเกอร์ amplop joker123 เว็บ คาสิโนเครดิตฟรี เกมส์ตกปลา onet roma i diana jumboslot pg slot เว็บslotonline qr code บาคาร่าsa ทดลอง ถามสุดซอยการพนัน วันนี้ฟุตบอล download 918kiss scanner hack 2018 tm.918kiss download apk wanted ออนไลน์ live22 unable to install เกมน้ำเต้าปูปลา sd เกมส์ตกปลา uc เว็บคาสิโนออนไลน์ online ร้าน ล็อบสเตอร์ emquartier เกม ได้ เงิน จริง queen free slot games mystical mermaid บอลอังกฤษวันนี้ เว็บพนันเจ๋งๆ discord กดเงินสด citi cash back คาสิโน2020โบนัส สล็อตแตกง่าย live22 888 casino bonus codes สมัครสล็อตxo zoom katja krasavice live konzert casino joker gaming monitor สล็อต lucky new year กีฬาธรรมศาสตร์ รผลบอล เกมเดิมพัน สล็อต download สล็อต777คาสิโน we เกมส์ยิงปลาแตกง่าย รูเล็ตได้เงินจริงเว็บคาสิโน 888 user map สล็อต666 net ผลบอลสด7.2 ไลฟ์สดค่าสิโน mobile goa casino live video สล็อตเล่นง่าย เครดิตฟรี200ถอนได้2018 สล็อตxo 999 promo code qq 777 slot สล็อต สล็อตออนไลน์ UFA089 เล่นสล็อตบนโทรศัพท์มือถือ สล็อต เว็บออนไลน์คาสิโน ais rtgslot สมัคเกมสล๊อต ninja slot joker388 สูตร บาคาร่า ct855 สล็อต1688 index จี คลับ สล็อต facebook 888 casino philippines slot007 korea เว็บ คาสิโน lion air เว็บคาสิโน w88 update สล็อตออนไลน์royalcasino สล็อต 555 ฟรีเครดิต next เกมส์พนันใหม่ xbox poker tent pay69 slot tk สล็อตฟรี ios สูตรรูเล็ต q7 สล็อต hot fruit ตารางคะแนนกัลโช่ ผลแบดมินตันชิงแชมป์โลก2019 ทางเข้าgoldenslot สล็อต xo เครดิต ฟรี welcome free slots up games for fun xothslot สมัครslotxo update ลอตเตอรี่ วีไอพี เว็บแทงบอลsbobet camp เสียบาคาร่า10000 live22 copa พนันเงิน lazada บผลบอลสด888 บาคาร่ามาแรง shopee m98 bet แจกเครดิต300 ทาง เข้า ส โบ เบ ท 888 กีฬา38 roma yanna joker123 fafafa แทงบอลแทงหวย cimb ดูเทนนิสสดfox หวย รัฐบาล คํา น วณ สด tm.918kiss download apk เกมm98a 888 casino utbetalning ผลบอลบอลสด สล็อตเกมส์ไหนดี free fire live22 kiosk link เทคนิคยิงปลา facebook slotxoiosเล่นไม่ได้ สล็อต ทุกค่าย kbank slotsafari roma slot ทุน500
วิเคราะห์ บอล ราคา ไหลเงินฟรี| บาสต่อเวลากี่นาทีรับเงินบาท| ฟุตบอลยูฟ่ารอบ 8 ทีม2021 เล่นฟรี| วิเคราะห์บอล สเปอ2021โปรโมชั่น| วิเคราะห์บอล พีเอสวีเงินฟรี| วิเคราะห์บอลไทย วันนี้เงินฟรี| วิเคราะห์ บอล ฟัน ธง 1 ตัวรับเงินบาท| บ.ฟุตบอลไทย2021 เล่นฟรี| ฟุตบอล ออนไลน์ พรีเมียร์ ลีกการพนัน| วิเคราะห์บอลล้มโต๊ะเงินฟรี| เดิมพัน E-sportsเงินฟรี| คาสิโน ฮ่องกงประเทศไทย| แบล็คแจ็ค URL2021 เล่นฟรี| ถ่ายทอด สด ฟุตบอล วัน นี้ ช่อง 7เงินฟรี| ตาราง คะแนน บอล โลก 2021 รอบ คัดเลือก ยุโรป ล่าสุดรับเงินบาท|  มีหลายร้อยสล็อตออนไลน์อย่างฟรีทดลองใช้ฟรี| ฟุตบอล ญี่ปุ่น วันนี้การเดิมพัน| ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สล็อตแมชชีนประเทศไทย| คะแนนฟุตบอลเจลีก2021โปรโมชั่น| แทงบอลชุด w88การเดิมพัน| ดูบอลสด อินโดนีเซีย| วิเคราะห์ ผล บอล ลีกวัน| สล็อต ฝาก ถอน ไม่มี ขั้น ต่ำเงินฟรี| สล็อต ภาอังกฤษ2021 เล่นฟรี| จุดอ่อน บาคาร่าเงินฟรี| เกมยิงปลาที่ดีที่สุดลงทะเบียนฟรี| ถ่ายทอดสดฟุตบอล วันนี้2021โปรโมชั่น| ชัยภูมิ ยูไนเต็ด| ดู ราคา บอล ไหล วัน นี้การเดิมพัน| tvดูบอลสด2021โปรโมชั่น| ดูบอลสด ฝรั่งเศส วันนี้รับเงินบาท| บอล สด วัน นี้ ไทย อินโดนีเซียลงทะเบียนฟรี| เว็บไซต์เกมแบล็คแจ๊คของมาเก๊าประเทศไทย| ฟุตบอลไทย วันนี้| แทงบอล 2 ฝั่งรับเงินบาท| ข้อหา การ พนัน ฟุตบอล| วิเคราะห์บอลวันนี้ ผลบอล2021 เล่นฟรี| วิเคราะห์บอลไทย กัมพูชาทดลองใช้ฟรี| ดูบอลสด พีเอโอเค2021โปรโมชั่น| ดูผลบอลสดรับเงินบาท| ผล บอล สด มีเสียง 7mทดลองใช้ฟรี| โหลด เกม ยิง ปลา ฟรี2021 เล่นฟรี| ราคา ป ฟุตบอล| เชียงใหม่ ดรีม เอฟซีการพนัน| ผล บอล สด สํารอง 2รับเงินบาท| บอลสด88เงินฟรี| วิเคราะห์ บอล วัน นี้ ฮ่องกง ไทยทดลองใช้ฟรี| ผล บอล สด 555ลงทะเบียนฟรี| วิเคราะห์บอล ชัยนาท เชียงราย2021 เล่นฟรี| ทดลองเล่นสล็อตปลาทองทดลองใช้ฟรี| ลาลีกาเงินฟรี| ของขลัง นัก พนันการพนัน| ของดี สำหรับ เล่นการพนันเงินฟรี| สมัคร แทง บอล ฟรี2021 เล่นฟรี| จัมปาศรี ยูไนเต็ดประเทศไทย| วิเคราะห์บอลล้มโต๊ะเงินฟรี| ช่อง 7 ออนไลน์ ฟุตบอลลุ้นบาท| เชียงใหม่ ดรีม เอฟซี2021 เล่นฟรี| วิเคราะห์ บอล ให้ ได้ เงินการเดิมพัน| ตารางคะแนนบอล t22021โปรโมชั่น| วีดีโอ สล็อตประเทศไทย| บอล น่า เล่น วัน นี้ประเทศไทย| ผล บอล ออนไลน์ ไทยลงทะเบียนฟรี| สล็อต ฝาก ถอน ไม่มี ขั้น ต่ำการพนัน| ถ่ายทอด สด ฟุตบอล ออนไลน์| ชวน เล่น บา คา ร่าลงทะเบียนฟรี|